Môi trường là mối liên hệ giữa con người với giới tự nhiên, bởi vậy bảo vệ môi trường là những hoạt động được diễn ra nhắm mục đích giữ gìn sự trong lành, cân bằng hệ sinh thái, khắc phục hậu quả xấu do thiên tai và con người gây ra.

Vì vậy, Công ty CP giải pháp tự động hóa và ứng dụng công nghệ CNC đã nhận thức bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ chung của tất cả mọi người, mọi doanh nghiệp, mọi quốc gia và không phân biệt hình thức chính thể.

  • Xây dựng môi trường làm việc, hợp tác Xanh – Sạch – Đẹp .
  • Tuyên truyền, vận động CB CNV trong Công ty tham gia các hoạt động, công tác bảo vệ môi trường.
  • Nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với tăng trưởng xanh và hướng tới phát triển bền vững.
  • Sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải để khai thác giá trị tài nguyên của chất thải, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo đẩy mạnh tái chế, tái sử dụng.
  • Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động, kết hợp áp dụng các biện pháp hành chính, kinh tế và các biện pháp khác để xây dựng ý thức tự giác, kỷ cương trong hoạt động bảo vệ môi trường.

                                                                                                                                                                      GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 

,,

FaceBook

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CNC ASTA

Điện thoại: 02436.577.111

Điện thoại: 0934.582.336

Email: sale@cnc-asta.com.vn

LIÊN HỆ MUA SẢN PHẨM

Liên hệ: 0934.582.336

VPGD: Tòa K3- Khu Đô Thị Việt Hưng- Phường Đức Giang – Long Biên – TP. Hà Nội

(+84) 9.345.82.336