“SÀNG LỌC – SẮP XẾP – SẠCH SẼ – SĂN SÓC – SẴN SÀNG”

Là tiêu chí của CNC ASTA trong quá trình thực hiện Kaizen-5S nhằm cải tiến, thay đổi môi trường làm việc, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Ban giám đốc và toàn thể CB CNV Công ty CNC cam kết thực hiện những nguyên tắc và định hướng:

  • Duy trì việc thực hiện tốt công tác 5S.
  • Cải tiến thường xuyên các bước ” Sàng lọc – Sắp xếp – Sạch Sẽ – Săn Sóc – Sẵn Sàng”.
  • Không ngừng học tập và cải tiến công tác 5S giữa các phòng ban trong Công ty và các tổ chức hoạt động bên ngoài Công ty.
  • Thường xuyên đánh giá các hoạt động 5S trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của Công ty.
  • Hoạt động tốt 5S là tiêu chí đánh giá thi đua của các bộ phận và các nhân trong công tác thi đua, khen thưởng hàng năm của Công ty.

 

                                                                                                                                                                 GIÁM ĐỐC CÔNG TY

FaceBook

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CNC ASTA

Điện thoại: 02436.577.111

Điện thoại: 0934.582.336

Email: sale@cnc-asta.com.vn

LIÊN HỆ MUA SẢN PHẨM

Liên hệ: 0934.582.336

VPGD: Tòa K3- Khu Đô Thị Việt Hưng- Phường Đức Giang – Long Biên – TP. Hà Nội

(+84) 9.345.82.336