•  Không sao chép, cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba nếu chưa có sự chấp thuận của bên có quyền sở hữu đối với thông tin bảo mật.
  • Tuyệt đối không chia sẻ các thông tin liên quan ảnh hưởng đến công việc lên mạng xã hội: Facebook, Zalo, Instagram…
  •  Tuân thủ khai báo, cập nhập thông tin các quan hệ cá nhân, không khuyến khích các mối quan hệ cá nhân như cha, mẹ, vợ/chồng, anh/chị/em làm chung Công ty. Nhân viên cần khai báo các mối quan hệ cá nhân của bản thân.
  •  Tuân thủ đúng luật sử hữu trí tuệ như sử dụng phần mềm bản quyền máy tính, sử dụng các phần mềm có bản quyền.
    Không sử dụng thông tin bảo mật cho các mục đích khác ngoài công việc.
  •  Tuân thủ các cam kết bảo mật mà Công ty đã ký với Khách hàng.
  •  Không chụp ảnh, quay phim, ghi âm, sử dụng điện thoại thông tin có kết nối internet hoặc có chức năng quay phim, chụp ảnh chỉ sử dụng điện thoại đen trắng chỉ có chức năng nghe, gọi, nhắn tin mà Công ty quy định để làm việc, liên lạc trong khu vực khách yêu cầu. Công ty sẽ cung cấp điện thoại cho để sử dụng trong công việc cho một số vị trí.
  •  Tuyệt đối không cung cấp bất kỳ thông tin cho bên thứ ba về thông tin model, đời xe mới, chiến lược kinh doanh,… gây hậu quả cho khách hàng khi thông tin bị rò rỉ.
  •  Không sử dụng các thông tin khách hàng cấp cho mục đích khác mà chưa có sự đồng ý

FaceBook

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

CNC ASTA

Điện thoại: 02436.577.111

Điện thoại: 0934.582.336

Email: sale@cnc-asta.com.vn

LIÊN HỆ MUA SẢN PHẨM

Liên hệ: 0934.582.336

VPGD: Tòa K3- Khu Đô Thị Việt Hưng- Phường Đức Giang – Long Biên – TP. Hà Nội

(+84) 9.345.82.336